OFERTA

Firma oferuje:
- szkolenia przeciwpożarowe;
- gaśnice;
- znaki: przeciwpożarowe, BHP, ewakuacyjne;
- impregnacje;
- węże: ssawne,tłoczne i hydrantowe;
- prądownice;
- hydranty, zawory i nasady hydrantowe itp.